Ginekološki pregled - palpatorni bimanuelni pregled i pod spekulima, sa uzimanjem


- Papanicolau analize (PAPA)

- skrining test za rano otkrivanje carcinoma grlića

- pregled vaginalnog sekreta na stepen čistoće

- mikrobiološka analiza cervikalnog brisa na bakterije, Chlamidiu trachomatis DIF I PCR metodom, mycoplasma hominis, ureoplasmu urealyticum

- virusološke analize cervikalnih briseva (HPV infekciju PCR metodom)

- prvi pregled adolescenata, upoznavanje sa seksualno prenosivim bolestima i kontracepcijomUltrazvučna dijagnostika u ginekologiji


- ultrazvučni pregled preko stomaka – transabdominalni pregled zahteva ispunjenu mokraćnu bešiku

- vaginalni ultrazvučni pregled

- rektalni ultrazvučni pregled

- ultrazvučni pregled dojkiKolposkopija


Tu spada mikroskopski pregled vulve, vagine i grlića maternice je zajedno sa PAPA citološkim testom primarni skrining za karcinom grlića materice, vagine i vulve.Intervencije u lokalnoj i kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji


U MC Poliklinici može se zakazati i uraditi biopsija i endocervikalna kiretaža grlića materice, vulve, vagine.


- Frakcionirana eksplorativna kiretaža

- Otklanjanje promena sa grlića materice,vagine, vulve radiotalasima (ranica, polip, kondilomi)

- Letzz loop isecanje promena na grliću materice

- Arteficijalni prekid trudnoće

- Postavljanje i vađenje intrauterinog kontraceptivnog uloška (spirale)

- Incizije promena na vulvi (abscessus gl. Bartholini)

- Ultrazvučno kontrolisana punkcija cistaPatohistološka analiza uzetih delova tkiva biopsijom

U MC Poliklinici se može uraditi i patohistološka analiza uzetih delova tkiva biopsijomHisteroskopija

Optički pregled unutrašnjosti meterice radi otkrivanja postojanja pregrade u šupljini materice (septum), polipa, hiperplazije, sraslih zidova materice (Sy Asherman), kao i njihovo odstranjivanje.Kontracepcija


Sve informacije u vezi sa kontracepcijom možete saznati u MC Poliklinici


- planiranje trudnoće

- upoznavanje sa vrstama kontraceptivnih metodaMenopauza


Menopauza je trajni prestanak menstruacije, praćen gubitkom funkcije jajnika, a definiše se kao momenat posle 12 uzastopnih meseci bez menstruacije nakon poslednjeg krvarenja.

Menopauza je prirodni fiziološki proces starenja i prestanka reproduktivnog perioda kod žena. Sama reč MENOPAUZA vodi poreklo od MENO (mesec,menstruacija) i PAUSIS (pauza,prestanak).

U MC Poliklinici možete dobiti sve potrebne savete u vezi sa ovim.


- Savetovalište za žene u menopauzi (lečenje simptoma menopauze: suvoća vagine, valunzi, osteoporoza..)

- Hormonska supstituciona terapija


Akušerstvo


Praćenje trudnoće:


- Frakcionirana eksplorativna kiretaža

- Otklanjanje promena sa grlića materice,vagine, vulve radiotalasima (ranica, polip, kondilomi)

- Letzz loop isecanje promena na grliću materice

- Arteficijalni prekid trudnoće

- Postavljanje i vađenje intrauterinog kontraceptivnog uloška (spirale)

- Incizije promena na vulvi (abscessus gl. Bartholini)

- Ultrazvučno kontrolisana punkcija cista


Ultrazvuk u trudnoći:


- rano utvrđivanje  trudnoće 

- rana dijagnoza višeplodne 

- Ekspertni ultrazvučni pregled- skrining hromozomopatija u prvom tromesečju, koji obuhvata pregled nosne kosti, merenje nuhalne translucence, protoka krvi kroz srce i jetru, utvrđivanje osnovnog rizika od hromozomopatija zasnovanog na starosti majke.

- ekspertni ultrazvučni pregled u drugom tromesečju– detaljni pregled svih struktura ploda, sa ciljem ranog otkrivanja eventualnih poremećaja u razvoju. 

- Utvrđivanje rizika od prevremenog porođaja – ultrazvučno pračenje dužine grlića materice tokom trudnoće transvaginalnim ili transabdominalnim putem 

- 3D ultrazvučni pregled