Interna medicina


Interna medicina je medicinska specijalnost koja se fokusira na dijagnozu, lečenje i prevenciju bolesti kod odraslih.


- Doktor obučen u internoj medicini pruža primarnu brigu za odrasle pacijente

- Ocenjuje i upravlja svim aspektima bolesti, uključujući fizičke, psihološke, socijalne i emocionalne

- Savetuje pacijente koji imaju teške, kompleksne probleme i pomažu u koordinaciji specijalizovane nege

- Rano otkrivanje, dijagnostikovanje i lečenje zdravstvenih potreba odraslih

- Gastroskopija

- Kolonoskopija

- PH nalaz

- Polipektomija