ABDOMINALNA HIRURGIJA


 • Prof. dr Dragoljub Zoričić osnivač MC Poliklinike


 • ONKOLOŠKA HIRURGIJA


 • Prof. dr Ferenc Vicko


 • VASKULARNA HIRURGIJA

 • Prof. dr Janko Pasternak

 • - Dopler krvnih sudova vrata, nogu i ruku

  - Operativno lečenje vena  GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

 • Prim. dr sci. med. Branislava Jakovljević
 • Prim. dr Tatjana Tešić
 • Prim. dr Luka Anđelić
 • Prof. dr Aljoša Mandić
 • Dr sci. med. Milica Živaljević
 • Dr Mirjana Županski


 • UROLOGIJA

 • Prof. dr Goran Marušić


 • ORTOPEDIJA

 • Dr Mirko Obradović


 • PLASTIČNA, REKONSTRUKTIVNA I ESTETSKA HIRURGIJA

 • Dr Miroslav Tomić

 • - Operativno lečenje kožnih promena sa patohistološkom verifikacijom

  - Estetske intervencije  NEUROHIRURGIJA

 • Prof. dr Tomislav Cigić


 • INFEKTOLOGIJA

 • Prof. dr Jovan Vukadinov


 • NEUROLOGIJA

 • Prim. dr Nenad Delibašić


 • Interna medicina

 • Prof. dr Dušan Jovanović gastroenterolog


 • Terapija bola

 • Mr sci. med. dr Eržebet Patarica - Huber