Terapija bola


Svaki bol koji dugo traje prestaje da bude simptom i postaje bolest koju treba lečiti.